BIC / SWIFT Kod Doğrulama API'sı

BIC Doğrulama API'sını yazılımınıza nasıl entegre edersiniz?

1. BIC Doğrulama API'sı nedir?

Banka havalesi işlemlerini gerçekleştirirken ve IBAN ile ilgili işlemlerle uğraşırken, doğru SWIFT / BIC kodunu sağlamak başarılı ödemeler için çok önemlidir.
Şirketimiz S.W.I.F.T SCRL'nin resmi BIC Rehberini BIC'yi otomatik olarak doğrulamanın güçlü ve basit bir yolunu sağlaması için yetkilendirmiştir. Bu hizmet, BIC kod rehber aramasını dahili amaçlar için yazılımınıza entegre etmenize olanak sağlar.

BIC Validation API, içinde SWIFTRef Verisine sahiptir. BIC verileri, S.W.I.F.T. SCRL'nin izni ile kullanılmıştır. Veritabanı hakları saklıdır 2019

2. Özellikler

BIC Doğrulama API'sının temel özellikleri:

  • BIC'ye dayalı olarak banka hakkında bilgi alın.
  • BIC rehberinde banka adının ve ülkenin bir kısmına göre arama yapın.
  • Geçmiş kayıtlar için BIC Rehberinde arama yapın.
  • Daha kolay entegrasyon için hem eksiksiz hem de basitleştirilmiş API yanıtı kullanın.


3. API Kullanımı

BIC Doğrulama API, REST tabanlıdır ve basit HTTP GET veya POST isteklerini destekler.

Kabul edilen parametreler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Alan adı Uzunluk Tip Açıklama
bic 11 Provizyon Aranacak BIC / SWIFT kodu. 8 veya 11 karakter olabilir
banka adı 256 Provizyon BIC rehberinde arama yapmak için banka adının bir kısmı.
ülke 2 Provizyon İki harfli ülke kodu. Banka adına göre arama yaparken gereklidir.
api_anahtarı 128 Provizyon Kişisel API anahtarınız.
format 4 Provizyon İade edilen verinin biçimini belirtmek için gereklidir. Şu anda desteklenen değerler: json, xml
limit Tam Sayı İsteğe bağlı: banka adına göre arama yaparken sonuç sayısını sınırlamak için kullanılabilir.
geçmiş Tam Sayı İsteğe bağlı: hem banka hem de BIC araması için veritabanındaki geçmiş kayıtları görüntülemek için kullanılabilir.
Çevrimiçi Portal'ınızın içinde, arama isteklerini güvence altına almak için kullanılan API anahtarınızı ve İstek Bitiş Noktası URL'sini bulabilirsiniz.


4. API XML Yanıt Yapısı

API yanıtının XSD Şemasını indirebilirsiniz.
İade edilen alanların ayrıntılı bir açıklaması aşağıdaki tabloda görülebilir:

Alan adı Tip Uzunluk Herzaman mevcut Açıklama
DEĞİŞİKLİK BAYRAĞI Alfabetik 1 Evet Delta dosyalarında:
• A (ek)
• M (değişiklik)
• D (silme) tam dosyalarda:
• A (ek)
DEĞİŞTİRİLEN ALAN Nümerik 186 Hayır Bir kayda yapılan bir değişiklik sonucunda veya yeni bir DURUM sonucu değiştirilen alanı (veya TAG) kaydeder.
Bir veya daha fazla sütun, her bir önceki kayıt vakasından veya önceki DURUM'dan değiştirilen sütunu temsil eden bir numara dizisi olarak gösterilir.
Örnek "6,7,8,9"
Bu, DURUM TÜRÜ, DURUM TARİHİ, BIC8 ve ŞUBE BIC'inin
değiştiği
anlamına gelir. Aşağıdaki ALANLAR DEĞİŞTİRİLEN ALAN kısmına kaydedilmez:
• KAYIT ANAHTARI
• DEĞİŞTİRİLEN ALAN
• DEĞİŞİKLİK BAYRAĞI
KAYIT ANAHTARI Alfanümerik 12 Evet Dosyadaki kaydın benzersiz anahtarı
Her kayıt, BIC yaşam döngüsündeki bir durumu temsil eder.
Atandıktan sonra, KAYIT ANAHTARI hiçbir zaman değişmez.
ÖNCEKİ KAYIT ANAHTARI Alfanümerik 12 Hayır Önceki bağlantılı DURUM'un KAYIT ANAHTARI
İlgili tüm durumlar bağlantılıdır ve bu bilgileri kullanarak bulunabilir.
SONRAKİ KAYIT ANAHTARI Alfanümerik 12 Hayır Bir sonraki ilgili bağlantılı durumun KAYIT ANAHTARI
İlgili tüm durumlar bağlantılıdır ve bu bilgileri kullanarak bulunabilir
DURUM TİPİ Alfabetik 32 Evet Geçmişte, şimdiki zamanda veya gelecekte gerçekleşecek olan BIC ile ilgili DURUM veya değişiklik açıklaması.
Durum Tipleri:
• BIC VERİLDİ
• BIC SÜRESİ DOLDU
• BIC FIN'DE ETKİNLEŞTİRİLDİ
• BIC FA'DA ETKİNLEŞTİRİLDİ
• BIC IA'DA ETKİNLEŞTİRİLDİ
• BIC FIN'DE DEVRE DIŞI BIRAKILDI
• BIC FA'DA DEVRE DIŞI BIRAKILDI
• BIC IA'DA DEVRE DIŞI BIRAKILDI
• BIC DEVRE DIŞI BIRAKILDI
• BIC ASKIYA ALINDI
• BIC TEKRAR DEVREYE SOKULDU
• BIC YAYINLANDI
• BIC YASAL ADI DEĞİŞTİRİLDİ
• BIC KURUM ADI DEĞİŞTİRİLDİ
• BIC ADRES DEĞİŞTİRİLDİ
• FIN SERVİS KODU DEĞİŞTİRİLDİ
Son güncelleme tarihi BIC rehberinin son satırıdır (yani en yeni giriş).
Yeni bir DURUM eklendiğinde, DEĞİŞİKLİK BAYRAĞI ve DEĞİŞTİRİLEN
ALAN sütunu önceki ilgili DURUM'da güncellenecektir.
DURUM TARİHİ Alfanümerik 8 Evet DURUMUN tarihi
BIC8 Alfanümerik 8 Evet BIC (kurum, ülke ve taraf eki):
• Taraf ön eki (4 karakter)
• Ülke kodu (2 karakter)
• Taraf eki (2 karakter)
ŞUBE BIC'i Alfanümerik 3 Evet 8 karakterli BIC ile ilişkili BIC şube tanımlayıcısı. Şube tanımlayıcısı yoksa, XXX kullanılır.
BIC Alfanümerik 11 Evet Tam BIC: 8 karakterli BIC ve şube tanımlayıcısı
KAYIT DURUMU Alfabetik 1 Evet Kaydın durumunu gösterir:
• [C] = Gelecekteki olaylar hariç, zincirdeki en son durumu yayın tarihine kadar temsil eden mevcut
• [H] = Durum zincirindeki tarihsel kayıtlar
• [F] = Rehberin yayınlanma tarihinden sonra gerçekleşecek olan gelecek durum. Önceden belirtilen Mevcut durum, Gelecek durumunda belirtilen tarihe kadar geçerli olacaktır.
GELECEK durumlar için tarih, değişikliğin ne zamandan itibaren GEÇERLİ olacağını gösterir.
OPERASYONEL OLARAK AKTİF KAYIT Alfa 1 Evet Aynı BIC için birden fazla kayıt vardır. Bu alan aynı BIC için hangi kayıtların operasyonel olarak aktif BIC olduğunu ve kullanılması gerektiğini gösterir.
• [Y] Operasyonel olarak aktif
• [N] Operasyonel olarak aktif değil
Her ayrı BIC için, bir AKTİF durumunu (Y) belirten tek bir kayıt girişi vardır.
Geçmiş statüsüne sahip kayıtlar daima [N] gösterecektir.
Mevcut kayıtlar [Y] veya [N] değerini gösterebilir.
[F] ile kayıtlar her zaman [N] gösterir.
ALT TİP GÖSTERGESİ Herhangi bir tip 4 Evet Kurumun işletme türü. Alt Tip Göstergesi sadece BIC'li kayıtlar için sağlanmıştır.
SWIFT FIN Alfabetik 1 Evet Kurumun FIN ile bağlantısının durumu:
• [Y] FIN'e bağlı
• [N] FIN'e bağlı değil
SWIFT FA Alfabetik 1 Evet FileAct aracılığıyla bir kurumun erişilebilirliğinin durumu:
• [Y] FileAct'e bağlı
• [N] FileAct'e bağlı değil
SWIFT IA Alfa 1 Evet InterAct ile bir kurumun ulaşılabilirliğinin durumu:
• [Y] InterAct'e bağlı
• [N] InterAct'e bağlı değil
YASAL İSİM Herhangi 105 Hayır Kurumun yasal adı
KURUM ADI Herhangi 105 Evet Kurumun ticaret unvanı (yayınlanan isim)
KURUM TİPİ Alfabetik 12 Evet Esas olarak finansal aracılık yapan ve / veya yardımcı finansal faaliyetlerde bulunan kuruluş
Kurum Tipi:
• FİNANSAL
• FİNANSAL OLMAYAN
KURUM TİPİ Alfabetik 16 Evet Finansal kuruluşun türünü tanımlar:
• Tüzel Kişilik
• Şube
• Operasyonel
KAYIT AÇIK ADRES 1 Herhangi 35 Hayır [Kayıt] Sokak adı
KAYIT AÇIK ADRES 2 Herhangi 35 Hayır [Kayıt] Sokak numarası
KAYIT AÇIK ADRES 3 Herhangi 35 Hayır [Kayıt] Bina, bina adı, kat
KAYIT AÇIK ADRES 4 Herhangi 35 Hayır [Kayıt] Alan
KAYIT ŞEHİR Herhangi 35 Hayır [Kayıt] Kurumun / şubenin şehir adı
KAYIT CPS Herhangi 90 Hayır [Kayıt] İlçe, il, eyalet veya mal sahibi kurum / şubenin diğer idari bölgesi
KAYIT POSTA KODU Herhangi 15 Hayır [Kayıt] Kurumun / şubenin posta kodu
KAYIT PK NUMARASI Herhangi 35 Hayır Kurum / şubenin PK numarası ve ilgili posta kodu ile virgülle ayrılmış alan.
Örnek
"PK 103352, 40024"
Bu, müşterilerin tam PK adresini kullanmalarına izin verir:
PK 103352
40024, DUESSELDORF (ŞEHİR)
OPERASYONEL AÇIK ADRES 1 Herhangi 35 Hayır [Operasyonel] Sokak adı
OPERASYONEL AÇIK ADRES 2 Herhangi 35 Hayır [Operasyonel] Sokak numarası
OPERASYONEL AÇIK ADRES 3 Herhangi 35 Hayır [Operasyonel] Bina, bina adı, kat
OPERASYONEL AÇIK ADRES 4 Herhangi 35 Hayır [Operasyonel] Alan
OPERASYONEL ŞEHİR Herhangi 35 Hayır [Operasyonel] Kurumun / şubenin şehir adı
OPERASYONEL CPS Herhangi 90 Hayır [Operasyonel] Mal sahibi kurum / şubenin il, il, eyalet veya diğer idari bölgeleri
OPERASYONEL POSTA KODU Herhangi 15 Hayır [Operasyonel] Kurumun / şubenin posta kodu
OPERASYONEL PK NUMARASI Herhangi 35 Hayır Kurum / şubenin PK numarası ve ilgili posta kodu ile virgülle ayrılmış alan.
Örnek
"PK 103352, 40024"
Bu, müşterilerin tam PK adresini kullanmalarına izin verir:
PK 103352
40024, DUESSELDORF (ŞEHİR)
ŞUBE AÇIK ADRES 1 Herhangi 35 Hayır [Şube] Sokak adı
ŞUBE AÇIK ADRES 2 Herhangi 35 Hayır [Şube] Sokak numarası
ŞUBE AÇIK ADRES 3 Herhangi 35 Hayır [Şube] Bina, bina adı, kat
ŞUBE AÇIK ADRES 4 Herhangi 35 Hayır [Şube] Alanı
ŞUBE ŞEHİR Herhangi 35 Hayır [Şube] Kurumun / şubenin şehir adı
ŞUBE CPS Herhangi 90 Hayır [Şube] Mal sahibi kurum / şubenin ilçe, il, eyalet veya diğer idari bölgeleri
ŞUBE POSTA KODU Herhangi 15 Hayır [Şube] Kurumun / şubenin posta kodu
ŞUBE PK NUMARASI Herhangi 35 Hayır Kurum / şubenin PK numarası ve ilgili posta kodu ile virgülle ayrılmış alan.
Örnek
"PK 103352, 40024"
Bu, müşterilerin tam PK adresini kullanmalarına izin verir:
PK 103352
40024, DUESSELDORF (ŞEHİR)
ŞUBE BİLGİSİ Herhangi 70 Hayır Şube bilgileri
Bu, ait olduğu finansal kuruluş tarafından sağlanan şubenin ücretsiz bir metin açıklamasıdır. Şimdilik bu sadece BIC girişleri için ve yalnızca ilgili finans kurumu bu ilave bilgileri vermek istediğinde sağlanacaktır. Bilgi BIC Rehberinden alınmıştır.
ÜLKE ADI Herhangi 70 Evet ISO 3166'da belirtilen kurumun / şubenin ülke adı
ISO ÜLKE KODU Alfanümerik 2 Evet Kurumun / şubenin ülkesinin ISO 3166-1 alpha-2 kodu
KONUM KODU Herhangi bir tür 1 Evet Yeri içerir (resmi olarak BIC standardının 7. konumunda: 2009)
Örnekler:
• FR'de, Paris'te BIC'ler = P
• BE'de Brüksel'deki BIC'ler = B
• ABD'de, Doğu Kıyısında BIC'ler = 3
FIN SERVİS KODLARI Her hangi bir tür 60 Hayır FIN servis kodları (ayrıca katma değerli servis kodları olarak da bilinir). Servis Kodları sadece bir BIC içeren kayıtlar için sağlanmıştır.
Alan alfabetik sırayla en fazla 20 üç karakterli kod içerebilir.
KAYIT ANAHTARI BDP Alfanümerik 12 Hayır Banka Rehberi Plus'ın benzersiz anahtarı, dosyada kaydedilir.
ALAN A Herhangi 1 Hayır Gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiştir
ALAN B Herhangi 64 Hayır Gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiştir
ALAN C Herhangi 128 Hayır Gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiştir
ALAN D Herhangi 256 Hayır Gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiştir
ALAN E Herhangi 11 Hayır Gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiştir
ALAN F Herhangi 12 Hayır Gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiştir
API sistemi, çeşitli programlama dilleri ve platformlarında ayrıştırılması kolay olan XML biçiminde sonuçlar verir.

Bir BIC araması için API'den gelen örnek bir XML yanıtı şöyle olacaktır:


<result>
<bicdata>
<row>
<modification_flag>A</modification_flag>
<changed_field>34</changed_field>
<record_key>BP0000004OQQ</record_key>
<previous_record_key>BP00000030XZ</previous_record_key>
<next_record_key/>
<event_type>BIC ADDRESS CHANGED</event_type>
<event_date>20150606</event_date>
<bic8>BARCGB22</bic8>
<branch_bic>XXX</branch_bic>
<bic>BARCGB22XXX</bic>
<record_status>C</record_status>
<operationally_active_record>Y</operationally_active_record>
<subtype_indicator>SUPE</subtype_indicator>
<swift_fin>Y</swift_fin>
<swift_fa>N</swift_fa>
<swift_ia>N</swift_ia>
<legal_name>BARCLAYS BANK PLC</legal_name>
<institution_name>BARCLAYS BANK PLC</institution_name>
<institution_type>FINANCIAL</institution_type>
<entity_type>Legal Entity</entity_type>
<re_street_address_1>1, CHURCHILL PLACE</re_street_address_1>
<re_street_address_2/>
<re_street_address_3/>
<re_street_address_4/>
<re_city>LONDON</re_city>
<re_cps/>
<re_zip_code>E14 5HP</re_zip_code>
<re_pob_number/>
<op_street_address_1>1 CHURCHILL PLACE</op_street_address_1>
<op_street_address_2/>
<op_street_address_3/>
<op_street_address_4/>
<op_city>LONDON</op_city>
<op_cps>LONDON E14 5HP</op_cps>
<op_zip_code/>
<op_pob_number/>
<br_street_address_1/>
<br_street_address_2/>
<br_street_address_3/>
<br_street_address_4/>
<br_city/>
<br_cps/>
<br_zip_code/>
<br_pob_number/>
<branch_information>(ALL U.K. OFFICES)</branch_information>
<country_name>UNITED KINGDOM</country_name>
<iso_country_code>GB</iso_country_code>
<location_code>2</location_code>
<fin_service_codes>EBAERPFINSCOSTGTGT</fin_service_codes>
<record_key_bdp>BD00000006FO</record_key_bdp>
<field_a/>
<field_b/>
<field_c/>
<field_d/>
<field_e/>
<field_f></field_f>
</row>
</bicdata>
<errors/>
</result>
5. API Hataları

Bir hata durumunda, API hata mesajını içeren bir XML yanıtı verir.

XML etiketleri, XML yanıtında başka hiçbir alan olmadan iade edilir.

Aşağıda, karşılaşılabilecek olası tüm hata mesajlarının bir açıklamasını bulabilirsiniz:

Durum Kodu Tip Açıklama
301 Hesap Hatası API Anahtarı geçersiz
302 Hesap Hatası Abonelik süresi doldu
303 Hesap Hatası Sorgulama mevcut değil
304 Hesap Hatası Bu API’ye erişiminiz yok
401 Veri Hatası Kabul edilen SWIFT uzunluğu 8 veya 11 karakter
402 Veri Hatası Banka Adı Geçersiz! Banka araması en az 4 karakterden oluşmalıdır.
İzin verilen karakterler: a-z, A-Z, 0-9, [boşluk]!
403 Veri Hatası Ülke kodu yanlış! 2 harfli ülke koduna izin verilir. Örnek: UK, DE, FR